TRENERI

Domagoj Kujundžić,
trener seniora

Dubravko Blažević,
kondicijski i pomoćni trener seniora

Marko Mandić, koordinator mlađih
dobnih kategorija i trener kadeta

Ivan Barišić,
stručni savjetnik

Zoran Andrić,
stručni savjetnik

Ivan Ćosić,
trener juniora

Nedjeljko Matić, koordinator škole
košarke i trener predkadeta

Goran Đurkić,
trener škole košarke

Juraj Boras,
trener škole košarke

Ivan Kiš,
trener škole košarke

Želimir Kiš,
trener škole košarke

Bernard Lončar,
trener škole košarke

Dejan Grozdanić,
trener škole košarke

Marijo Bačić,
trener škole košarke

Ivan Lozančić,
trener škole košarke