Danas se na Trgu Slobode u Osijeku obilježavao Europski tjedan sporta na kojem su sudjelovali i mali Brokeri i njihovi treneri. Cilj projekta je motivirati građane kako bi prema svojim mogućnostima i interesima izabrali sport ili aktivnost kojom bi se bavili tijekom cijele godine. Na manifestaciji je sudjelovalo 20-tak gradskih klubova koji su predstavili rad svoga kluba i aktivnosti koje provode.